Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Introduzzjoni sigura tal-5G fl-UE — Implimentazzjoni tas-sett ta' għodod tal-UE” [COM(2020) 50 final]