Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Sigurno uvođenje mreže 5G u EU-u – Provedba alata EU-a (COM(2020) 50 final)