Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets Sprawozdawca: Łotwa2019/C 382/05