Mišljenje Savjetodavnog odbora za koncentracije sa sastanka održanog 28. lipnja 2019. o preliminarnom nacrtu odluke koja se odnosi na predmet M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets Izvjestitelj: Latvija2019/C 382/05