Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Fusionskontrol på mødet den 28. juni 2019 om et foreløbigt udkast til afgørelse vedrørende sag M.8864 — Vodafone/visse Liberty Global-aktiver Ordfører: Letland2019/C 382/05