Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1728 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Chorvatsku (oznámeno pod číslem C(2020) 7880) (Pouze chorvatské znění je závazné)