Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li tipprevedi aktar assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan