Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/840 оd 12. ožujka 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2018/273 u pogledu uvoza vina podrijetlom iz Kanade i izuzeća trgovaca u maloprodaji od obveze vođenja ulaznog i izlaznog registra