Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/840 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o dovoz vína pocházejícího z Kanady a osvobození maloobchodníků od povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů