Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1334/2007 ta’ l- 14 ta’ Novembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1749/96 dwar miżuri inizjali ta’ implimentazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta’ indiċijiet armonizzati ta’ prezzijiet tal-konsumatur (Test b’relevanza għaż-ŻEE)