Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali fir-rigward tan-notifika tad-differenzi b’rabta mal-Annessi 1 u 6 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali relatati mal-pandemija tal-COVID-19