Padomes Regula (EK) Nr. 462/96 (1996. gada 11. marts), ar ko aptur Regulu (EEK) Nr. 990/93 un (EK) Nr. 2471/94 piemērošanu un atceļ Regulas (EK) Nr. 2472/94 un (EK) Nr. 2815/95 par ekonomisko un finansiālo attiecību pārtraukšanu ar Dienvidslāvijas Federatīvo Republiku (Serbiju un Melnkalni), Apvienoto Nāciju Organizācijas aizsargātajām teritorijām Horvātijas Republikā un tiem rajoniem Bosnijas un Hercegovinas Republikā, kurus kontrolē Bosnijas serbu spēki