Written question P-6414/09 minn Bas Eickhout (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. : Kriterji ta’ sostenibilità obbligatorji għall-bijomassa