Rådets Forordning (EØF) nr. 1420/75 af 26. maj 1975 om udvidelse af anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 1067/74 om den fælles markedsordning for kunsttørret foder til også at omfatte visse produkter forarbejdet på basis af kartofler