Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget till tillfälliga undantag från direktiv 2002/58/EG i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats www.edps.europa.eu) 2021/C 102/04