Meddelande om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivandena i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen