Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9112 – OEP/Crayon) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)