Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2921/90, 10. oktoober 1990, lõssist kaseiini ja kaseinaatide tootmiseks antava abi kohta