Συμβολή της 62ης COSAC — Ελσίνκι, 1 – 3 Δεκεμβρίου 2019