Věc T-400/10 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2018 – Hamas v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu – Zmrazení finančních prostředků – Možnost kvalifikovat orgán třetí země jako příslušný orgán ve smyslu společného postoje 2001/931/SZBP – Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků – Povinnost uvést odůvodnění – Nesprávné posouzení – Právo na účinnou soudní ochranu – Právo na obhajobu – Právo na vlastnictví“