Verordening (EEG) nr. 2133/69 van de Commissie van 24 oktober 1969 houdende vaststelling van de restituties die met ingang van 1 november 1969 worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen