Predmet C-82/14: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 15. srpnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Corte suprema di cassazione – Italija) – Agenzia delle Entrate protiv Nuove Invincibile (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Šesta direktiva 77/388/EEZ)