Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/574 оd 24. travnja 2020. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/47 o zaštitnim mjerama povezanima s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 2732) (Tekst značajan za EGP)