Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9766 – APG / CalSTRS / Munich RE / Astoria I & II) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 104/04