Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea - TITOLU IV - SOLIDARJETÀ - Artikolu 30 - Il-protezzjoni fil-każ ta' tkeċċija inġusta