Mål C-398/02: Talan mot Konungariket Spanien väckt den 11 november 2002 av Europeiska gemenskapernas kommission