Komunikazzjoni mill-Ministeru għall-Affarijiet Ekonomiċi tar-Renju tan-Netherlands skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti u għall-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, għall-esplorazzjoni u għall-produzzjoni tal-idrokarburi