Skambju tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas- 17 ta’ Diċembru 2008 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tas-sistema tal-UE għall-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))