Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2501/2001 ta' l-10 ta' Diċembru 2001 li japplika skema ta' preferenzi ġeneraliżżati tat-tariffa għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2004