Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Rozvoj internetu - Akčný plán zavádzania verzie 6 internetového protokolu (IPv6) v Európe