Deċiżjoni Nru S10 tad-19 ta’ Diċembru 2013 dwar it-tranżizzjoni mir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u Nru 574/72 għar-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u Nru 987/2009 u l-applikazzjoni tal-proċeduri tar-rimborż Test b.rilevanza għaż-ŻEE u għall-Ftehim bejn il-KE u l-Isvizzera