Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välinen tekstiilituotteiden kauppaa koskeva Yhteisymmärryspöytäkirja - Yhteisesti hyväksytyt pöytäkirjamerkinnät