Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Εγκεκριμένα πρακτικά