Zadeva T-612/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. julija 2017 – Basic Net/EUIPO (Upodobitev treh vertikalnih črt) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki prikazuje tri vertikalne črte — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo — Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009)