Výzva na podávanie návrhov do výberového konania na prevod dobývacieho priestoru pre dobývanie uhľovodíkov