Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury przetargowej dotyczącej przekazania obszarów wydobycia węglowodorów