Meddelelse om indkaldelse af forslag om overdragelse af et udvindingsområde til udvinding af kulbrinter