Výzva k podávání návrhů do nabídkového řízení na převod dobývacího prostoru pro těžbu uhlovodíků