Sag T-93/18: Rettens dom af 16. december 2020 — International Skating Union mod Kommissionen (Konkurrence – sammenslutning af virksomheder – konkurrencer i hurtigskøjteløb – afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF – et sportsforbunds regelsæt – afvejning mellem konkurrenceret og sportens særegenheder – sportsvæddemål – sportsdomstol – retningslinjer for beregning af bøder – det territoriale anvendelsesområde for artikel 101 TEUF – konkurrencebegrænsende formål – korrigerende foranstaltninger)