Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8635 – Sojitz/Kepco/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum) (Text av betydelse för EES. )