Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8635 – Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum) (Besedilo velja za EGP. )