Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8635 – Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum) (Dokuments attiecas uz EEZ. )