Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8635 – Sojitz / KEPCO / Luricawne / Fixarra / Evalair / Plum) (Tekstas svarbus EEE. )