Predmet T-164/18: Presuda Općeg suda od 12. veljače 2020. – Kampete protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Demokratskoj Republici Kongu – Zamrzavanje financijskih sredstava – Produljenje uvrštenosti tužiteljevog imena na popisu osoba na koje se mjere odnose – Obveza obrazlaganja – Prava obrane – Obveza Vijeća da priopći nove dokaze koji opravdavaju produljenje mjera ograničavanja – Pogreška koja se tiče prava – Očita pogreška u ocjeni – Proporcionalnost – Članak 76. točka (d) Poslovnika – Prigovor nezakonitosti”)