Rådets resolution av den 8 februari 1999 om fasta bokpriser inom homogena gränsöverskridande språkområden