Rådets resolution af 8. februar 1999 om faste bogpriser inden for homogene, grænseoverskridende sprogområder