Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 30, 02 ta' Frar 2010