Kawża C-88/15 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 minn Ferriere Nord SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-9 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-90/10, Ferriere Nord vs Il-Kummissjoni