Europeiska unionens officiella tidning, L 374, 27 december 2006