Avviż tal-Kummissjoni li jemenda l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea għall-Għajnuna mill-Istat fis-setturi tal-agrikoltura u tal-forestrija u fiż-żoni rurali mill-2014 sal-2020 fir-rigward tal-perjodu ta’ applikazzjoni tagħhom u li jagħmel adattamenti temporanji biex jitqies l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 2020/C 424/05